Nasze realizacje Our works

Darmowe ogłoszenia
Nazwa: Name:
Darmowe ogłoszenia Free classified ads for pets
Adres strony: Website address:
do-adopcji.pl
Opis: Description:
Serwis z darmowymi ogłoszeniami zwierząt do adopcji. Service with free ads animals up for adoption.
Zakres prac: What we did:
Kodowanie, programowanie, wdrożenie on-line. Graphic design, coding, programming, implementing on-line.
Technologia: Technology:
XHTML, CSS, PHP, JS, MySQL
 
Sklep internetowy 4yourbaby.pl
Nazwa: Name:
Sklep internetowy 4yourbaby.pl Shop Online 4yourbaby.pl
Adres strony: Website address:
4yourbaby.pl
Opis: Description:
Jeden z naszych sztandarowych projektów. Sklep internetowy na autorskim mechaniźmie napisany w modelu MVC (PHP).

Całkowicie dopasowany do wymogów klienta. Zintegrowany z płatnościami oraz zoptymalizowany pod wyszukiwarki internetowe i facebooka.

Szata graficzna i funkcjonalność nawizują do angielskich trendów e-commerce'owych.
One of our flagship projects. Shop Online for copyright mechanism written in the MVC (PHP).

Completely tailored to customer requirements. Integrated payment and optimized for search engines and facebook.

Graphic design and functionality continues in the English e-commerces trends.
Zakres prac: What we did:
Projekt graficzny, projekt funkcjonalny autorskiego silnika, kodowanie, programowanie, wdrożenie on-line, pozycjonowanie, SEO, projekt i wykonanie reklam do gazety „Dziecko”, integracja z Facebook'iem oraz systemem płatności DotPay. Graphic design, functional design authoring engine, coding, programming, implementation of on-line, SEO, SEO, design and execution of advertising in the newspaper "The Child", and the integration of Facebook and DotPay payment system.
Technologia: Technology:
XHTML, CSS, JS/JQUERY/AJAX, PHP, MySQL
 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Instaleks
Nazwa: Name:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Instaleks Trade and Service Company Instaleks
Adres strony: Website address:
instaleks.pl
Opis: Description:
Dla firmy PHU Instaleks wykonaliśmy kompleksową obsługę mediów internetowych.

Stowrzyliśmy dwie strony:
instaleks.pl - stronę firmową, zawierającą funkcjonalności bazy danych podwykonawców, porad związanych z branżą instalacyjną, inteligentny kalkulator ocieplenia pomieszczeń zintegrowany ze sklepem internetowym.
przewiertysterowane.biz - odnogę przedsiębiorstwa zajmującego sie bezwykopowymi przewiertami sterowanymi.

Oprócz stron, wykonaliśmy skórkę dla sklepu internetowego z płytkami ceramicznymi plytki.biz.

Całościowo zajmowaliśmy się pozycjonowaniem serwisów oraz marketingiem internetowym. W przypadków sklepów inernetowych nasze dziłania przyniosły w drugim kwartale 2010 roku (dane szcunkowe/mc):
- 10 000 unikalnych użytkowników
- 100 000 odsłon
For PHU Instaleks done full service online media.

We have created two pages:
instaleks.pl -'s corporate website features a database containing contractors, industry advice relating to the installation, smart converter warming facilities integrated with an online shop.
przewiertysterowane.biz - a branch of a company engaged in controlled drilling.

In addition to the party, we did a skin for your online store with ceramic tiles plytki.biz.

Comprehensively dealt with the positioning and Internet marketing services. In the case of shops inernetowych our dziłania brought in the second quarter of 2010 (data szcunkowe / month):
- 10 000 unique users
- 100 000 views
Zakres prac: What we did:
Kodowanie, programowanie, wdrożenie on-line, planowanie strategii sprzedaży, optymalizacja i działania SEO. Coding, programming, implementation of on-line sales strategy planning, optimization and SEO efforts.
Technologia: Technology:
XHTML, CSS, JS/AJAX/JQUERY, PHP, MYSQL