You are here:

Wykonanie żeber rozdzielczych

Żebra rozdzielcze to jeden z podstawowych elementów stropów, które odpowiadają za wzmocnienie stropu o znacznej rozpiętości. Żebra rozdzielcze przede wszystkim stosuje się, gdy przekracza ona, w zależności od rodzaju stropu 4, 5 metrowe. Elementy te najczęściej są umieszczone w środku stropu prostopadle do belek stropowych, gdzie następnie układa się zbrojenie. Głównym zadaniem zbrojenia jest zmniejszenie ugięcia stropu i ochrona przed klawiszowaniem, to znaczy niezależną pracą nierównomiernie obciążonych belek stropowych. Co więcej, szerokość takiego żebra rozdzielczego po zabetonowaniu wynosi najczęściej od 7 do 10 centymetrów. W stropach, których rozpiętość przekracza 6 metrów, zaleca się jednak stosowanie aż dwóch żeber. Głównymi elementami stropu z żebrami rozdzielczymi są więc zadeklowane pustaki materiały budowlane, stykające się z żebrem, pręty zbrojeniowe żebra rozdzielczego- górny i dolny- średnicy do 12 milimetrów. Bazą są również strzemiona w kształcie litery S, łączące pręty zbrojeniowe, rozmieszczone co 25 do 40 centymetrów. Pamiętajmy też, że zbrojenie zebra prowadzi się przez całą szerokość stropu i tak się je kotwi.

Wykonanie żeber rozdzielczych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Posted by: admin

Back to Top